Kategorier

Kinda-Ydre Sparbanks 150-årsjubileum

Hur firar man att man varit verksam i 150 år? Med ett jubileumsår så klart. Med mängder av lokala event och framför allt genom att instifta en jubileumsfond för att utveckla och ge tillbaka till bygden – för sådan är en sparbank! Under året har vi arbetat med Kinda-Ydre Sparbank för att sätta en form på jubileumsåret och hitta de rätta budskapen till den årslånga kampanjen.

En speciell jubileumslogotyp skapades för att appliceras på allt jubileumsrelaterat material. Vi tog fram en ny presentationsbroschyr, annonser, butiks-TV, affischer och annat exponeringsmaterial till de fyra bankerna och deras olika event under året. Några exempel kan du se här!

Kinda Ydre Sparbank 150 år - Broschyr
Kinda Ydre Sparbank 150 år - Rollup
Kinda Ydre Sparbank 150 år - Logo

Det var viktigt att hitta rätt känsla i logotypen. Vi ville förmedla tryggheten i en modern 150-årig bank med stark lokal förankring. Resultatet ser du här.

Kinda Ydre Sparbank 150 år - Tshirt

Jubileumsårets alla aktiviteter profilerades konsekvent, såväl i expomaterial som medarbetares kläder.

Kinda Ydre Sparbank 150 år - TV

Ett jubileumsår är en fantastisk möjlighet att knyta starka relationer med regionen. För att lyckas krävs en genomtänkt plan och en kontinuerlig utveckling av budskapen. Vi jobbade med en mix av print- och digitala annonser med lokal och regional täckning.

Dela